Ceník školkovného platný pro šk.rok 2019/2020

Podmínkou přijetí dítěte do školky je dovršení věku 2 let.

Dítě je přijato v případě adekvátního zdravotního stavu potvrzeného obvodním lékařem.

Tiskopisy potřebné k přijetí dítěte:

 


 

Ceník školkovného zahrnuje:

výukový program pod dohledem zkušených pedagogů

zážitkový program, výlety, návštěvu divadelních představení, sportovní aktivity, odměny pro děti, využití místní školní tělocvičny, výtvarné potřeby

pitný režim (voda, neslazené ovocné čaje)

využití vytápěného sálu v budově školky v nepřízni počasí (dopravní výuka, tanečky)

narozeninové oslavy, dárečky

Ceník školkovného nezahrnuje:

stravování 60 Kč/ 1 den (svačinka, oběd, svačinka)

plenky, vlhčené ubrousky (v případě potřeby)

  CELODENNÍ  DOCHÁZKA  

7.00 - 17.00h

5 x týdně / 7 100 Kč / měsíc

4 x týdně / 6 000 Kč / měsíc

3 x týdně / 5 000 Kč / měsíc

2 x týdně / 3 600 Kč / měsíc

1 x týdně / 2 300 Kč / měsíc

   PŮLDENNÍ  DOCHÁZKA  

7.00 - 12.15h

5 x týdně / 5 200 Kč / měsíc

4 x týdně / 4 400 Kč/ měsíc

3 x týdně / 3 700 Kč / měsíc

2 x týdně / 2 800 Kč / měsíc

1 x týdně / 1 800 Kč / měsíc

Školkovné si můžete odečíst z daní!