Naše školička je soukromá, a proto nepobírá žádné dotace ani příspěvky na provoz, jako je tomu u dětských skupin a státních školek.

Ceník školkovného platný pro šk.rok 2021/2022

Dítě je přijato v případě adekvátního zdravotního stavu potvrzeného obvodním lékařem.

Pokud je Vaše dítě mladší dvou let, k částce z ceníku za služby připočítáváme 15%.

Tiskopisy potřebné k přijetí dítěte:

Ceník školkovného zahrnuje:

výukový program pod dohledem zkušených pedagogů

zážitkový program, výlety, návštěvu divadelních představení, sportovní aktivity, odměny pro děti, využití místní školní tělocvičny, výtvarné potřeby

pitný režim (voda, neslazené ovocné čaje)

využití vytápěného sálu v budově školky v nepřízni počasí
(dopravní výuka, tanečky)

narozeninové oslavy, dárečky

Ceník školkovného nezahrnuje:

stravování 68 Kč/ jeden den (svačinka, oběd, svačinka)

plenky, vlhčené ubrousky (v případě potřeby)

  CELODENNÍ  DOCHÁZKA  

7:00 - 17:00 h

5 x týdně / 7 200 Kč / měsíc

4 x týdně / 6 100 Kč / měsíc

3 x týdně / 5 100 Kč / měsíc

2 x týdně / 3 700 Kč / měsíc

1 x týdně / 2 700 Kč / měsíc

   PŮLDENNÍ  DOCHÁZKA  

7:00 - 12:15 h

5 x týdně / 5 300 Kč / měsíc

4 x týdně / 4 500 Kč/ měsíc

3 x týdně / 3 800 Kč / měsíc

2 x týdně / 2 900 Kč / měsíc

1 x týdně / 2 100 Kč / měsíc

Školkovné si můžete odečíst z daní!